O projektu

Zbog izvanrednih okolnosti nastalih epidemijom COVID-19 i obaveznog socijalnog distanciranja najranjivijih osoba (djece, mladih i starijih osoba) utječe negativno na društveni život istih i njihovoj sve većoj socijalnoj isključenosti. S druge strane sudjelovanje u kulturnom djelovanju povezuje ljude, osnažuje ih i olakšava socijalnu koheziju. Sudjelovanje na različitim kulturnim i umjetničkim aktivnostima može se osigurati i digitalnim putem s obzirom da je prema Državnom zavodu za statistiku iz 2018., više od 82% kućanstva pokriveno internetskom vezom.

Prema statističkom izvještaju Ministarstva turizma u Međimurskoj županiji trenutno imamo 2 stalna muzejska postava sa 16.674 fizičkih posjeta u 2018. godini, te postoji potencijal i interes za širenje na nove digitalne vrste izložbi. S druge strane prema Državnom zavodu za statistiku u Međimurskoj županiji od ukupnog broja stanovnika 110.456 (2018. godine), njih 9.188 otpada na mlade od 18-24 godine starosti, dok 31.743 otpada na starije od 55-80 godina starosti što čini 29% ukupnog stanovništva. Navedenim osobama prijeti smanjenje kvalitete života, isključenost iz društvenog života, ograničeno kretanje što dovodi do depresije, nezadovoljstva i slabijeg zdravstvenog stanja.

Rješenje gore navedenih problema vidimo u projektu „Skriti poteci“. Edukacijom ciljanih skupina želimo osigurati nova znanja i vještine, potaknuti cjeloživotno učenje i društvenu interakciju ciljanih skupina što u konačnici doprinosi većoj socijalnoj uključenosti. Navedeno ćemo osigurati kroz 2 različite online radionice namijenjene različitim ciljanim skupinama:

1. Radionica iz digitalnih vještina za dizajn i ilustracije za osobe od 18-25 godina starosti

2. Radionica fotografije za osobe iznad 54 godine starosti

Nakon provedenih radionica izradit će se natječaj za dostavu vizuala na temu skrivene atrakcije Međimurske županije (stare, zaboravljene atrakcije koje prati zanimljiva priča vidljiva u oku naše ciljane skupine). 50 najboljih radova će se koristiti za online izložbu i izraditi će se fizička izložba te snimiti virtualna šetnja galerijskom postavom. Ovime ne samo da integriramo kulturnu i prirodnu imovinu već potičemo i ljude da se njima bave i u njima uživaju i istražuju.

Partneri

Laboratorij inovativnih ideja je udruga čiji članovi nastoje pomoći marginaliziranim skupinama (osobito ženama, djeci i osobama s invaliditetom). Udruga LII trenutno svoje poslovanje bazira na volonterstvu članova i donacijama, prostor i opremu dobiva besplatno, te koristi ljudske i materijalne resurse članova. LII je tokom 2019/2020 prijavila više inovativnih projektnih prijedloga iz sfere društvenog poduzetništva, umjetničkog stvaralaštva, aktivnog uključivanja marginaliziranih osoba u zajednicu, volonterstva na natječaje JL(R)S-a, Ministarstva i ESF-a te se čekaju odobrenja projekata.

Partner Platforma za društveni centar Čakovec (čiji su članovi organizacija civilnog društva, društvenih i kulturnih aktivista/kinja i građana/ki) potiče i zagovara demokratske i participativne prakse u oblikovanju javnih politika i razvija uvjete za razvoj sudioničke demokracije i sudjelovanja građana te organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini. Platforma trenutno zapošljava 5 radnika, i djeluje u iznajmljenom uredskom prostoru od 35 m2, te ima na upravljanje zgradu Scheier gdje se odvijaju različite kulturno-umjetničke aktivnosti.