Povijest ilustracije

Kako bi se moglo govoriti o ilustraciji danas, potrebo je znati što je ilustracija značila kroz prošlost i kako se razvijala tokom vremena. U početku su ilustracije služile kao dodatak tekstu u knjigama, časopisima i novinama. Ilustracije su tada bile jedini način realnog prikaza stvari, događaja i ideja.

Pojavom fotografije, ilustracije dobivaju više slobode te se razvijaju u raznim smjerovima. Ilustracije su se s vremenom manje bazirale na tehničkim aspektima već se više pažnje posvećivalo kreativnosti.

lustracija je veoma stara umjetnička forma, i prvotno su swe njome prikazivali vjerski prizori na papirusu u Starom Egiptu.  U Europi su najstarije rimske ilustracije iz 6. st., a u srednjovjekovnim kodeksima su započele kao oslikavanje početnih riječi, da bi kasnije ispunjavale cijelu stranicu knjige izrađenu temperom i pozlatama. Pored kršćanskih, postoje i brojni primjeri iluminiranih rukopisa u Islamu i drugim religijama, s razlikom u motivima, prikazima, ornamentici i tehnici.

Sve do otkrića papira troškovi izrade ilustracije bili su vrlo visoki s obzirom da su se ilustracije umnožavale postupkom ksilografije (drvorez) – urezivanjem u drvene ploče odvojeno od teksta.

Izumom tiska krajem 15. stoljeća tržište knjiga se još više proširilo, a tehnika bakropisa omogućila je finiju i detaljniju izradu ilustracija..

U doba romantizma ilustracije su bile vrlo popularne u književnim djelima.

U 19. stoljeću upotrebom jeftinijih fotomehaničkih postupaka, ilustracija je postala dostupna širokoj potrošnji, osobito u knjigama i časopisima.

Američko “zlatno doba ilustracije” trajalo je od 1880-ih pa do svršetka Prvog svjetskog rata. U to vrijeme novine, časopisi i ilustrirane knjige bili su najdominantniji mediji.

Razvitak tiskarske tehnologije i prvi dizajni pokreta Arts and Crafts inspiriraju ilustratore da isprobaju nove tehnike i boje.  

No, pojava fotografije u velikoj mjeri zamijenila je ilustraciju. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, secesija je snažno utjecala na knjižnu ilustraciju, boju i uvez knjiga. U Hrvatskoj su Ljubo Babić, Tomislav Krizman, D. Melkus i dr. u secesijskom stilu opremili veliki broj knjiga. U 20. stoljeću dominira upotreba crno-bijele ili kolor fotografije. 1950-ih godina ilustracija je počela gubiti dah.

U današnje vrijeme, nasuprot dječjoj literaturi, ilustracije rijetko ukrašavaju knjige za odrasle osim njihovih korica. S jedne strane ovim su ilustratori dobili veliku slobodu pri izboru tehnika i stila pa su stvarali prava umjetnička djela. S druge strane, tržište je postalo veoma suženo, čak u i današnjem svijetu reklama. Danas se za ilustriranje uveliko koriste fotografija i računarska tehnologija.

Podijeli:

Zadnje vijesti

Ambalaža kao dodana vrijednost

Ambalaža se definira kao zaštitni omotač u koji se pakira neki proizvod kako bi se smanjila oštećenja tijekom procesa isporuke proizvoda. Nakon što je izvršena isporuka, potrošač obično odbacuje ambalažu

Ogoljeni dizajn

U današnje vrijeme sve se više javlja potreba za pojednostavljivanjem ambalaže proizvoda, budući da potrošači sve više cijene proizvode koje im nude prednosti prikazane na jasan i lako vidljiv način.

Svrhoviti dizajn

Uspješan dizajn mora imati svrhu. Mora imati jasne strateške ciljeve kako ne bi završio u jednoj od krajnosti, estetski savršenoj, ali marketinški neučinkovitoj ambalaži ili generičkim igranjem na sigurno i

Stilovi ilustracija

Postoje mnogi stilovi ilustracija, oni mogu ovisiti o klijentu, efektu koji se želi postići, ilustratorovoj mašti. Stilovi se vrlo često dodiruju ili preklapaju do određene granice. Ovo su samo neki

Kontaktirajte nas