Vrste dizajna

Danas dizajn dijelimo na grafički dizajn (naljepnice, logotipi, plakati…), industrijski dizajn (strojevi, automobili, kućni aparati…) i tekstilni dizajn (materijali i krojevi).

  • Grafički dizajn

Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosti koja najčešće uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja, uvjeravanja ili educiranja. U novije se vrijeme grafički dizajn podjednako bavi i novijim tehnologijama, primjerice videozapisima, filmom ili multimedijom.

Dvije su bitne značajke koje čine grafički dizajn različitim od umjetnosti i primijenjenih umjetnosti:

  • poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici
  • dizajner mora voditi računa o tehničkoj izvedbi.
  • Industrijski ili produkt dizajn

Industrijskim dizajnom se može definirati vanjski izgled nekog proizvoda ili predmeta. Dizajnom se štite prostorna ili plošna obilježja proizvoda (industrijski ili zanatski proizvedenog predmeta), vidljiva pri njegovoj optrebi/namjeni. Prostorna obilježja su oblik i obris proizvoda, a plošna obilježja su šare, crte, boje, tekstura te kombinacije navedenih obilježja.
Industrijski dizajn se odnosi isključivo na vanjski izgled proizvoda, a ne na funkcionalnost proizvoda.

  • Tekstilni dizajn

Tekstilna geometrija je kreativni i tehnički postupak kojim se nit ili pređa vlakna tkaju zajedno ili isprepletene tako da tvore fleksibilnu, funkcionalnu i dekorativnu tkaninu ili tkaninu koja se naknadno otiskuje ili na neki drugi način ukrašava. Dizajn tekstila dalje se raščlanjuje na tri glavne discipline, dizajn tiskanih tekstila, dizajn tkanih tekstila i dizajn tekstila u mješovitim medijima, od kojih svaka koristi različite metode za izradu površinski ukrašene tkanine za različite namjene i tržišta.

  • Web dizajn

Web dizajn je vrsta dizajna, u mnogim segmentima srodna grafičkom dizajnu – također kombinira tipografiju, ilustraciju, fotografiju, multimediju, te, kao i u grafičkom dizajnu poruku je potrebno oblikovati tako da je prepoznatljiva i razumljiva namijenjenoj publici. Web dizajn je specifičan zbog svoje dinamičke strukture: web stranice su “žive”, granaju se i neprestano obnavljaju.

Autor fotografije: Dino Višnjić

Podijeli:

Zadnje vijesti

Ambalaža kao dodana vrijednost

Ambalaža se definira kao zaštitni omotač u koji se pakira neki proizvod kako bi se smanjila oštećenja tijekom procesa isporuke proizvoda. Nakon što je izvršena isporuka, potrošač obično odbacuje ambalažu

Ogoljeni dizajn

U današnje vrijeme sve se više javlja potreba za pojednostavljivanjem ambalaže proizvoda, budući da potrošači sve više cijene proizvode koje im nude prednosti prikazane na jasan i lako vidljiv način.

Svrhoviti dizajn

Uspješan dizajn mora imati svrhu. Mora imati jasne strateške ciljeve kako ne bi završio u jednoj od krajnosti, estetski savršenoj, ali marketinški neučinkovitoj ambalaži ili generičkim igranjem na sigurno i

Stilovi ilustracija

Postoje mnogi stilovi ilustracija, oni mogu ovisiti o klijentu, efektu koji se želi postići, ilustratorovoj mašti. Stilovi se vrlo često dodiruju ili preklapaju do određene granice. Ovo su samo neki

Kontaktirajte nas