Ilustracija

Ilustracija je imala veliki značaj prije pojave fotografije. Definira se kao crtež ili slika koja objašnjava, dopunjuje neki test. Ilustracijom se prikazuje stil i ukus vremena te manire autora.

Ilustracije su vizualni izrazi koji pomažu ljudima da dalje razumiju i vizualiziraju prateći tekstualni sadržaj.

Ilustracija je likovno tumačenje, objašnjenje ili ukrašivanje teksta u knjizi, časopisu, novinama, promidžbenim publikacijama. U širem značenju ilustracija je likovni prikaz nekog događaja, običaja (obred, lov, rat) ili književnoga djela.

Za ilustraciju možemo reći da je to slika, skica ili crtež uz tekst, dijagram ili neka druga grafička slika.

One pomažu čitatelju da bolje razumije značenje knjige ili određeni tekst. Pomaže čitatelju da lakše zamisli likove djela.

Ilustracije nisu samo u knjigama, časopisima, novinama i ostalim tiskovnim publikacijama. Razvojem informacijskih tehnologija ilustracije su zauzele čvrste mjesto na stranicama web stranica i na sučeljima računalnih programa.

Dokumentaristička ilustracija ima za cilj što vjernije prikazati neki predmet ili događaj.

Slikovnica je ilustracija u dječjim knjigama, uglavnom prevladava nad tekstom ili ga u potpunosti zamjenjuje ovisno o dobi djeteta kojemu je namijenjena.

Ilustracija je vizualni medij, čija je glavna zadaća prijenos specifične informacije. Neodvojiva je od umjetnosti, odnosno oslanja se na tradicionalne vještine i tehnike vizualne umjetnosti. Često ima komercijalni kontekst, odnosno socijalni i ekonomski zahtjevi određuju formu i sadržaj.

Ilustracija je tijekom vremena doživljavala mnoge promjene, posebno u novijoj povijesti. Najnovije promjene izazvane su pojavom digitalne tehnologije. Time se pojam ilustratora proširuje, on nije više samo ilustrator-pisac i ilustrator-dizajner. Ilustracija ima vrlo široku upotrebu, a ključne riječi vezane uz upotrebu jesu: dokumentacija, komentar, pričanje, uvjerenje, identitet. Ilustracijom se razvijaju stavovi, osjetila i intelekt te dobivaju informacije.

Autor ilustracije: Stjepan Petrović

Podijeli:

Zadnje vijesti

Ambalaža kao dodana vrijednost

Ambalaža se definira kao zaštitni omotač u koji se pakira neki proizvod kako bi se smanjila oštećenja tijekom procesa isporuke proizvoda. Nakon što je izvršena isporuka, potrošač obično odbacuje ambalažu

Ogoljeni dizajn

U današnje vrijeme sve se više javlja potreba za pojednostavljivanjem ambalaže proizvoda, budući da potrošači sve više cijene proizvode koje im nude prednosti prikazane na jasan i lako vidljiv način.

Svrhoviti dizajn

Uspješan dizajn mora imati svrhu. Mora imati jasne strateške ciljeve kako ne bi završio u jednoj od krajnosti, estetski savršenoj, ali marketinški neučinkovitoj ambalaži ili generičkim igranjem na sigurno i

Stilovi ilustracija

Postoje mnogi stilovi ilustracija, oni mogu ovisiti o klijentu, efektu koji se želi postići, ilustratorovoj mašti. Stilovi se vrlo često dodiruju ili preklapaju do određene granice. Ovo su samo neki

Kontaktirajte nas